Els Verds promourem un Pla Municipal Contra la Contaminació Electromagnètica i el soterrament de les línies d’alta i mitjana tensió en totes les zones urbanes de Gandia

Peris: “Tal com aconseguírem eliminar una bona part dels nitrats i de la calç en l’aigua potable de Gandia anys enrere, en aquesta nova etapa ens proposem, entre altres coses, netejar Gandia de contaminació electromagnètica i, també, de l’impacte negatiu paisatgístic i per a les aus que causen les línies aèries elèctriques que travessen Gandia”.

Veure més notícies

"La Terra l'hem pres prestada dels nostres fills".Petra Kelly